Saturday, October 31, 2009

LAPORAN AUDIT NEGARA - MPMBB : TEMPAT LETAK KERETA, RAKYAT DIPERAH KONTRAKTOR DISEMBAH

 • Semakan Audit mendapati bayaran bulanan secara pukal telah dipinda pada akhir
  November 2008 kepada kadar sewa RM20 sepetak mengikut bilangan petak dan
  waktu operasi atas permohonan Syarikat Konsesi.
 • Keputusan ini telah diluluskan oleh Mesyuarat Khas Jawatankuasa Kewangan dan mesyuarat Majlis Penuh masing-masing mengikut Bil. 1 Tahun 2008 dan Bil. 11 Tahun 2008. Bagaimanapun bayaran ini dikuatkuasakan oleh MBMB secara mengebelakangkan tarikh (back date) sejak mula penswastaan iaitu pada awal bulan Mei 2006 walaupun tarikh kuat kuasa ini bertentangan dengan keputusan Mesyuarat Majlis Penuh Bil. 12 tahun 2007 yang menetapkan tarikh kuat kuasa mulai awal bulan Mei 2007.
 • Mengikut perjanjian penswastaan sehingga akhir Julai 2008, hasil yang sepatutnya diterima berjumlah RM8.10 juta berbanding sejumlah RM5.64 juta selepas pindaan
  kadar sewa.
  Pengurangan bayaran bulanan ini menyebabkan MBMB telah kehilangan hasil berjumlah RM2.46 juta dan keputusan ini tidak menjaga kepentingan MBMB. Selain itu, daripada sejumlah RM5.64 juta, sejumlah RM2.19 juta atau 38.8% masih tertunggak.

No comments: