Saturday, January 21, 2012

PERTAM : TOLONG ATAU ALONG

  • Perbadanan Tanah adat Melayu Melaka (PERTAM).
  • Ditubuhkan dengan hasrat memajukan tanah adat Melayu.
  • Konsep Win Win kononnya. Tanah Melayu terbiar, PERTAM bangunkan.
  • PERTAM ditubuhkan untuk menolong orang.
  • Tanah Rakyat diambil. Rakyat Kaya Pertam Untung.
  • Sedap bunyinya.
  • Benarkah PERTAM itu nak tolong?
  • Atau PERTAM itu Along!

No comments: