Saturday, October 31, 2009

LAPORAN AUDIT NEGARA - MELAKA : CAR PARK JADI KELAS

c) Kemudahan Bilik Darjah
  • Keselesaan dan keberkesanan pembelajaran murid bergantung kepada kemudahan
    asas seperti bangunan dan peralatan.
  • ii) SRA JAIM Bukit Tembakau mempunyai seramai 281 murid tiada bilik darjah
    yang mencukupi sehingga tempat letak kereta telah disusun dengan kerusi meja
    untuk dijadikan kelas seperti di Foto 3.14.
Foto 3.14
Tempat Letak Kereta Dijadikan Kemudahan
Bilik Darjah

Sumber : Jabatan Audit Negara
Lokasi : SRA JAIM Bukit Tembakau
Tarikh : 27 Ogos 2008

No comments: