Saturday, October 31, 2009

LAPORAN AUDIT NEGARA - JKM MELAKA : KELAB SUKAN DAPAT BANTUAN KEBAJIKAN

  • Semakan Audit mendapati, antara penerima geran ini adalah Kelab Sukan Dan Kebajikan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka (Kelab KASMA). Pemberian yang telah disalurkan kepada Kelab KASMA bagi tempoh Januari 2006 hingga Disember 2008 sejumlah RM25,000 untuk aktiviti sukan
  • Pemberian geran ini telah menjejaskan pemberian bantuan kepada NGO yang berwajib untuk melaksanakan program/aktiviti kebajikan mereka. Merujuk kepada Pekeliling perbendaharaan Bil. 4 tahun 2004 Peruntukan Khas Kerajaan Bagi Melaksanakan Aktiviti Sosial, Kebajikan Dan Sukan Di Jabatan Kerajaan, setiap kelab kebajikan dan sukan boleh mendapatkan sumbangan/bantuan daripada kementerian atau Jabatan masing-masing. Kadar yang diperuntukkan adalah RM10 setiap seorang bagi sumbangan asas dan bagi Matching Grant pula setiap ahli dibayar RM20 setahun.
  • Pada pendapat Audit, pemberian geran kepada Kelab Sukan Dan Kebajikan Jabatan
    selain daripada NGO adalah tidak mematuhi Garis Panduan Pemberian Bantuan.

No comments: