Saturday, October 31, 2009

LAPORAN AUDIT NEGARA - MELAKA : GURU KAFA WANITA UMNO?

3.5.2 Prestasi Guru KAFA

 • Pada tahun 2008 SRA JAIM mempunyai 1,315 guru terdiri daripada 396 guru KAFA lantikan JAIM dan 919 guru kontrak Kerajaan Negeri. Guru KAFA lantikan JAIM tidak memiliki kelayakan yang ditetapkan oleh JAKIM dari segi umur dan akademik serta menerima elaun tetap bulanan sejumlah RM500 daripada peruntukan JAKIM dan baki RM250 ditanggung oleh Kerajaan Negeri. Sementara guru kontrak Kerajaan Negeri adalah di bawah skim perkhidmatan Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S11 dengan gaji permulaan RM709.59 sebulan di mana sejumlah RM500 dibiayai daripada peruntukan JAKIM manakala bakinya ditanggung oleh Kerajaan Negeri.
 • a) Kelayakan Dan Pelantikan Guru KAFA
 • Perenggan 23 Garis Panduan Pelaksanaan KAFA menetapkan syarat kelayakan guru
  hendaklah warganegara Malaysia, berumur 18 tahun hingga tidak melebihi 60 tahun,
  lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan mempunyai pengetahuan serta kemahiran
  dalam Al-Quran, Fardu Ain dan tulisan jawi.
  Semakan Audit terhadap pelantikan guru KAFA mendapati:
  i) Sehingga awal bulan April 2008 seramai 111 guru KAFA berumur antara 60 hingga
  78 tahun
  yang telah melebihi had kelayakan umur yang ditetapkan oleh JAKIM masih
  menerima elaun tetap.
  ii) Seramai 145 guru KAFA hanya memiliki kelayakan Sijil Rendah Pelajaran, Darjah 5
  dan Darjah 7.
  iii) Surat perjanjian pelantikan semua guru KAFA lantikan JAIM tidak disediakan.
  iv) Had umur guru kontrak lantikan Kerajaan Negeri adalah pada usia 58 tahun
  manakala guru KAFA lantikan JAIM tidak mengikut had umur tamat perkhidmatan
  JAKIM pada usia 60 tahun.

No comments: