Saturday, October 31, 2009

LAPORAN AUDIT NEGARA - MELAKA : GURU BANYAK MURID TIADA

  • b) Nisbah Guru Berbanding Kelas
  • Garis Panduan Pelaksanaan KAFA menetapkan keperluan guru bagi pembelajaran
    murid adalah atas nisbah satu guru bagi satu kelas.Semakan Audit mendapati pengurusan JAIM menetapkan keperluan guru mengikut nisbah 0.75:1 iaitu 0.75 guru bagi satu kelas disebabkan program KAFA di negeri Melaka dilaksanakan pada sebelah petang selama 20 jam seminggu.
  • Keperluan guru mengikut nisbah ketetapan JAIM tidak dipatuhi memandangkan terdapat lebihan 91 guru atau 7.4%. Mengikut pengiraan Audit, Kerajaan Negeri telah menanggung lebihan elaun guru sejumlah RM819,000 bagi tahun 2008.
  • Pada pendapat Audit, pengurusan nisbah guru KAFA berbanding kelas adalah tidak
    memuaskan. Ini kerana lebihan guru menyebabkan Kerajaan Negeri terpaksa menanggung perbelanjaan elaun yang tidak sewajarnya.

No comments: