Saturday, October 31, 2009

LAPORAN AUDIT NEGARA - JKM MELAKA : PENERIMA DAH MENINGGAL

  • 4.5.2 Penerima Bantuan Yang Telah Pun Meninggal Dunia
  • Pemberian bantuan hendaklah diberikan kepada penerima yang masih hidup dan menepati isyarat kelayakan. Senarai penerima bantuan orang tua dan bantuan am berumur 70 tahun dan ke atas yang dibayar melalui bank bagi bulan Jun 2008 telah dikemukakan ke Jabatan Pendaftaran Negeri Melaka, bagi mengesan status sama ada masih hidup atau telah meninggal dunia. Hasil pengesanan terhadap senarai tersebut menunjukkan lima penerima telah meninggal dunia.
  • Semakan Audit mendapati sejumlah RM12,720 telah dibayar kepada penama terlibat
    melalui akaun bank mereka walaupun status penerima bantuan telah meninggal dunia.

No comments: