Saturday, October 31, 2009

LAPORAN AUDIT NEGARA - MELAKA : SALAHGUNA AKAUN AMANAH

  • Semakan Audit terhadap akaun amanah KAFA mendapati perkara seperti berikut:
  • ii) Perbelanjaan berjumlah RM3.11 juta dari tempoh bulan Januari hingga Jun 2008
    telah dijelaskan bagi pembelian perabot, komputer dan membaiki bangunan sekolah
    dengan menggunakan wang akaun amanah KAFA tanpa kelulusan JAKIM.
  • iii) Lawatan Audit ke enam SRA JAIM dengan pegawai Unit Pembangunan JAIM mendapati pembayaran bagi sembilan kerja pembaikan di enam SRA JAIM berjumlah RM0.39 juta dijelaskan kepada kontraktor tanpa lawatan dan pengesahan JAIM. Selain itu enam kerja pembaikan bagi lima SRA JAIM berjumlah RM0.30 juta telah dijelaskan pembayarannya kepada kontraktor walaupun tidak mengikut spesifikasi kerja.
Foto 3.1
Bangunan Baru Yang Sepatutnya
Berukuran 25’ x 60’
Hanya Berukuran 20’ x 60’

Sumber : Jabatan Audit Negara
Lokasi : SRA JAIM Kelemak
Tarikh : 26 Ogos 2008


Foto 3.2
Bahan Terpakai Digunakan Semula Untuk
Pembinaan Garaj Baru

Sumber : Jabatan Audit Negara
Lokasi : SRA JAIM Pegoh Dalam
Tarikh : 27 Ogos 2008

  • Pada pendapat Audit, perbelanjaan menggunakan akaun amanah tidak memuaskan
    kerana tidak mengikut prosedur dan garis panduan yang ditetapkan oleh JAKIM.No comments: