Saturday, October 31, 2009

LAPORAN AUDIT NEGARA - MPMBB : KOMPAUN KONTRAKTOR PUNGUT UNTUNG

iii) Pembahagian Kadar Kompaun
  • Klausa 5.1.3 kepada surat perjanjian penswastaan menetapkan pembahagian kadar kompaun berbayar ialah 50% MBMB dan 50% Syarikat Konsesi.
  • Pada pertengahan bulan Ogos 2008, satu persetujuan telah dicapai antara Datuk Bandar dengan wakil Syarikat Konsesi untuk meminda pembahagian kadar kompaun berbayar sebanyak 60% Syarikat Konsesi manakala 40% MBMB mulai bulan Mei 2006 tanpa justifikasi.
  • Keputusan perubahan kadar pembahagian kompaun ini telah diluluskan dalam Mesyuarat
    Majlis Penuh Bil. 12 Tahun 2008 tanpa perjanjian tambahan dan kelulusan daripada jawatankuasa Penswastaan Negeri.
  • Semakan Audit mendapati, sehingga akhir bulan Julai 2008 hasil pembahagian kompaun yang telah diterima oleh MBMB adalah berjumlah RM2.81 juta berbanding sejumlah RM2.25 juta selepas kelulusan pindaan kadar kompaun berbayar. Kesan dari kelulusan pindaan secara kebelakangan, MBMB perlu membayar kepada Syarikat Konsesi pembahagian kompaun tambahan sejumlah RM0.56 juta. Selain itu, tiada bukti perjanjian tambahan dibuat dan kelulusan daripada Jawatankuasa Penswastaan Negeri tidak diperoleh bagi memperakukan keputusan ini.

No comments: