Friday, April 30, 2010

EYE ON MALAYSIA

  • Kerajaan Negeri Melaka gagal mendapatkan Eye On Malaysia.
  • Setelah tawaran pembelian RM10 juta ditolak oleh pihak penjual.
  • Habis hangus RM15 juta yang wang rakyat yang telah dibelanjakan.
  • Wang rakyat didahulukan, eye on malaysia tak tercapai juga !

No comments: