Thursday, October 27, 2011

AUDIT : PELABURAN DAN UNTUNG

  • Jumlah pelaburan yang telah dibuat kerajaan Melaka untuk tempoh lima tahun (2006-2010) adalah berjumlah RM358.74 juta.
  • Dividen yang diperolehi oleh Kerajaan Negeri Melaka untuk tempoh 5 tahun adalah sebanyak RM13.71 juta
  • Cuma 3.8% untuk tempoh 5 tahun. Bersamaan 0.76% setahun.
  • Melaka Maju ?

No comments: