Thursday, October 27, 2011

AUDIT : TABUNG KEMANUSIAAN PALESTIN  • Baki akaun Tabung Kemanusian Palestin Melaka pada akhir tahun 2010 berjumlah RM680,747 dan tiada urus niaga terimaan dan bayaran berlaku pada tahun 2010. Tabung ini ditubuhkan pada Januari 2009. Bagaimanapun sehingga April 2011, wang kutipan yang berjumlah RM680,747 masih belum disalurkan kepada pihak yang sepatutnya menerima.
  • Persoalannya kenapa wang ini tidak disalurkan pada Rakyat Palestin ?

No comments: