Saturday, October 31, 2009

LAPORAN AUDIT NEGARA - MELAKA : GURU TIADA GAJI ADA

  • d) Peletakan Jawatan Guru KAFA
  • Surat perjanjian guru KAFA lantikan JAIM menyatakan notis tiga bulan secara bertulis hendaklah dihantar atau membayar satu bulan gaji sebagai gantian pemberhentian tanpa notis.
  • Semakan Audit terhadap peletakan jawatan guru mendapati:
  • i) Sehingga akhir bulan Mac 2008, elaun 20 guru masih dibayar ke akaun bank walaupun telah meletakan jawatan mulai tempoh tahun 2005 hingga 2007. Mengikut perkiraan audit, elaun yang perlu dibayar balik oleh guru adalah berjumlah RM120,000 setahun dan usaha belum diambil bagi menuntut elaun yang terlebih dibayar.
  • ii) JAIM tidak dapat mengesan elaun terlebih bayar kepada seorang guru sehingga guru berkenaan membuat bayaran balik secara sukarela sejumlah RM6,932.
  • iii) JAIM tidak mengutip bayaran balik gaji sejumlah RM2,868 daripada empat guru yang memberi notis peletakan jawatan sejak bulan Julai 2008.
  • Perkara ini berlaku disebabkan tiada koordinasi antara Unit Pembangunan Kemanusiaan JAIM dan Unit Pendidikan JAIM mengenai peletakan jawatan guru.
  • Guru mengemukakan surat peletakan jawatan kepada Unit Pendidikan JAIM dan salinan kepada penyelia tanpa memaklumkan kepada Unit Pembangunan Kemanusiaan JAIM yang menguruskan saraan guru KAFA.

No comments: