Wednesday, October 26, 2011

AUDIT : ANAK SYARIKAT KUMPULAN MELAKA BERHAD

  • Kerugian terkumpul anak-anak syarikat Kumpulan Melaka Berhad sehingga akhir 2009 adalah seperti berikut :
  • Akademi Pelancongan Melaka RM230,000.00.
  • PM Cultural & Tourism Sdn. Bhd. RM3.04 juta
  • KM Engineering Sdn. Bhd. RM60,000.00
  • KM Iklim Marin Sdn. Bhd. RM1.82 juta
  • Kayu Wangi KMB Bhd. Bersekutu RM 25 juta
  • Putra Specialist Hospital (Melaka) Sdn. Bhd. RM59 juta.

end

No comments: